2018-02-13

Istorinės kalbotyros mokslo kritika

Goniec Gaunietis Gaunius Kaunius Pogoń Погоня

Santrauka: Apžvelgus istorinės kalbotyros padėtį, apybraižoje pateikta mokslinio metodo taikymo (netaikymo) diachroninėje ir sintetinėje lingvistikoje kritika. Tada, atsisakius klaidingų indoeuropiečių prokalbės rekonstrukcijos ir savaiminio kalbų tobulėjimo prielaidos, o pritaikius aštuonis nutautėjimo raidos dėsnius, Kaniūkų etimologijos pavyzdžiu visai aiškiai atskleista lietuviška Eurazijos (ne vien indoeuropiečių) valstybių valdovų titulų kilmė.

Išvada: Atmerkus akis tiesai, bent trumpam suabejojus paika savaiminės pažangos prielaida ir ja paremta parazitine pasaulėžiūra, atsiveria visai kitas raidos vaizdas. Ir supratimas, ant kokių pamatų dar laikosi ši kaip per stebuklą atsiradusi ir dar gyva, bet visai trapi ir nenaudėlių vis aršiau ardoma civilizacija, kam turime būti dėkingi už savo kultūrą ir gerovę. Kaip svarbu atsigręžti į didžiųjų žmonijos atradimų, išradėjų kultūrinės tautos gamtamokslę tikybą — gal dar pavyktų ją suvokti, gal ne per vėlu atstatyti teisingą protėvių santvarką.

Teiginiai:
1. Indoeuropiečių hipotezė neturi jokio pagrindo ir yra perdėm prieštaringa;
2. Kalbos mūsų laikais nuolat prastėja;
3. Paika savaiminės pažangos ideologija yra parazitinės santvarkos pagrindas;
4. Lietuviai buvo gamtamokslės tikybos išradėjų švento padorumo kultūrinė tauta;
5. Garbės supratimo yra išlikę ten, kur mūsų protėvių būta;
6. Kaunius (Gaunius) Lietuvos vėliavoje klaidingai vadinamas Vytimi (Vyčiu).

Autorius: https://vladas.palubinskas.lt.
Leidykla: 2017-07-06 „Sava Lietuva“ (ISSN 1392-9127) 469 nr.
URN: https://on.lt/gauniai

https://on.lt/gauniai

2017-09-20

Lygiadienio kuorai

http://on.lt/tautos-sasauka-rudens-lygiadienio-kuorais

Tautos sąšauka rudens lygiadienio kuorais http://on.lt/tautos-sasauka-rudens-lygiadienio-kuorais — vitražo dailininkės Audronės Mickutės dovana protėvių vienybei pagerbti .

2017-07-08

Kaniūkams bendravardžiai yra Gauja, Kaunas, Kijevas, Karaliaučius, o iš bendrinio lietuvių kilmės žodžio išriedėję ir kunigas, kanauninkas, kunigaikštis, slavų князь, germanų king (karalius), mongolų kanas, totorių chanas (ir chanatas), turkų kaganas (kaganatas):

Šaltinis: Pogon.lt.

2017-05-07

Karaliaučius Königsberg Калининград

Karaliaučiaus srities gyvenviečių ir upių sąrašus su tiksliomis jų URL, GPS koordinatėmis ir vardais trimis kalbomis jau galima apžiūrėti tiesiogiai internetu, hipertekstiniu pavidalu:

http://on.lt/karaliauciaus-srities-vietovardziai

2017-03-20

Atleiskit, broliai2017-02-10 LTV Kupolė: „Nepažinau aš brolių...“

2017-02-01

Perkūno diena

Šiemet kovo devynioliktąją bus žiemos lygiadienis — Perkūno diena: http://on.lt/perkuno-diena. Vitražo dailininkės Audronės Mickutės dovana „Perkūno žirgai“.

2017-01-20http://on.lt/tautodailess50metis

Istorinė tautodailės paroda Šventaragyje 2017-01-26 13:00 http://on.lt/tautodailess50metis