2011-03-20

Lietuva be lietuvių

Rausime lietuviškąjį nacionalizmą, tegyvuoja kosmopolitinės tolerancijos Internacionalas!
Pagaliau pasimirė Vilius Bražėnas ir Justinas Marcinkevičius — metas atsitiesti Lietuvoje engiamoms tautoms. Metas inkriminuoti žodį „lietuvis“ — pripažinti jį nusikalstamu. Pasirašyk ir tu peticiją už Lietuvą be lietuvių.

2011-03-14

Dar nepraskolinti lietuvio namai

Media_httpimglrytaslt_eiohd
Lietuviai pirmauja Europoje atkaklumu turėti namus — net 80% šeimų gyvena nuosavame būste, kuris jiems priklauso be jokių paskolų.
— sielojasi komjaunimotiesa.lt reporteris Saulius Jarmalis ir „Ober-haus“ Būsto departamento direktorius Remigijus Pleteras, nagrinėdami Europos sąjungos ekspertų „Eurostat“ pranešimą.

Kai Vakarų šalyse yra atvirkščiai, jau beveik visi gyvena skolintuose būstuose. Gėdingas lietuvių noras turėti savo namus! Nors ir Lietuva sparčiai praskolinama per valstybės iždą, nors komunaliniais mokesčiais atimama jau pusė šeimos pajamų, bet vis tiek lięka neišnaudotas tiesioginis būdas asmeniškai pavergti žmonių, niekaip neseka paversti tų runkelių priklausomais skolininkais amžiams. Kaip atsakingą lietuvį padaryti benamį tarną kosmopolitą?

2011-03-11

Kosmopolitizmo aukos

Media_httpholocaustin_qpiim
Contemporary Legacies of the Holocaust in Eastern Europe, founded as Holocaust in the Baltics — pasirodo, Lietuvoje šiomis dienomis žydai šaudomi ir grobiamas jų turtas. Dvigubas požiūris.

2011-03-08

70 + 80 = 150 metinės

Not many people can be so lucky to celebrate their father's (not grandfather's) 150th birthday. He was born one month before the American Civil War started. My father was 70 when I was born and I am now 80.

Ne kiekvienam žmogui tenka laimė švęsti savo tėvo (ne protėvio!) 150 metines. Vytautas Šliūpas gimė, kai tėvas Jonas Šliūpas buvo jau 70 metų amžiaus. Gimė Jonas, kai dar nebuvo Amerikos — JAV valstybės. Dabar, 2011 metais, tėvo gimtadienį Vytautas Šliūpas švenčia, sulaukęs 80 metų. Sveikiname!