2016-12-09

Hiawatha

Apache,  Cherokee, Open Light Speed, G-Wan, Hiawatha, Lighttpd, NginX ir kitų HTTP servrių rinkos apžvalga iš išvados: Hiawatha išsiskiria švara, patvarumu ir žmoniškumu.

Hiawatha web server

2016-11-13

Lenkija - pirmoji Europoje šovinistinė valstybė
1920 m. politiniame plakate — pirmoji Europoje šovinistinė valstybė Lenkija

1919-1929 okupacija genocidas rezistencija

2016-10-08 sambūrio „Patirtis“ pareiškimas Lietuvos prezidentei, Seimo spykerei ir Ministrui pirmininkui pripažinti 1920 m. okupacijos ir ją sekusio genocido faktą bei atlyginti kraštotyros darbus tautos, mokslo ir teisingumo labui.

2016-11-07

„Žvaigždė“ — vitražo dailininkė Audronės Mickutės paveikslas 2015 m.

Pažangos sprogimas užgesintas

Interneto pradžia buvo laisva, klostėsi savaiminė tvarka ir gero elgesio standartai, mezgėsi tiesioginiai ryšiai ir žinių sklaida asmenine atsakomybe — taip reiškėsi nesuvaržyti gamtos ir visuomenės dėsniai, todėl pažanga buvo neregėtai sparti ir audringa kaip sprogimas. Bet užplūdus internetą visuomenės daugumai ir juo susirūpinus politikams, socialinė santvarka persikėlė ir į internetą, todėl pažanga iš esmės sustabdyta, įsigali monopolizmas ir teršimas, duomenų uždarumas ir propaganda, biurokratizmas ir niekieno atsakomybė. Dabar būtų gerai apginti bent pradinį sumanymą, esminius interneto principus: decentralizaciją, tiesioginius ryšius ir asmeninę atsakomybę.

2016-10-21 Vladas Palubinskas Loretai Šeibak 18 metų šviesolaidžio ir interneto 25-mečio Lietuvoje apžvalga Penki.lt, Skynet.lt, Day.lt, On.lt.

2016-09-18

„Baltų vienybės ugnis“ — vitražo dailininkės Audronės Mickutės dovana tautinės vienybės ugnies iškilmėms Saulės pergalės garbei rudens lygiadienį 2016-09-22 http://on.lt/lyguo.

2016-09-05

Reformacija

Vakarų Europos Reformacijos, apskritai Vakarų civilizacijos Atgimimo ir Apšvietos šaknys yra Lietuvoje: http://on.lt/reformacija

2016-09-03

Aerobatika trio

2016-09-03 Druskininkuose Rolando Pakso, Roberto Noreikos ir Algimanto Žentelio trijulės „ANBO“ parodomoji aerobatika virš kurorto ir po tiltu. Ją skraidymo akrobatai pašventė savo bendražygio, tikslaus ir saugaus pažeminio pilotavimo teoretiko Mindaugo Juonio (Leono Jonio) garbei: http://on.lt/aerobatika-trio

2016-09-02

Dog & Cat

A dog is eradicating cat's ticks

Šuo išrenka katei erkes po rudenį žydinčia obelimi

2016-07-09

Šlovė Gediminui!

Šiemet sukanka 700 metų, kai, mirus Vyteniui, už šventosios Lietuvos vairo stojo Gediminas. Šį atsakingą darbą tautai jis atliko kiek įmanydamas išmintingai ir garbingai — šlovė Gediminui! Valdiškų priminimo renginių nėra ir nenusimato, bet vitražo dailininkė Audronė Mickutė sukūrė proginį paveikslą Lietuvos valdovo Gedimino 700 metų sukakčiai pagerbti (PNG visu dydžiu 3780×2580 px, 0,5 MiB).

2016-03-30

Šlovė tikroms bibliotekininkėms!

2016-03-26 „Gyvenimo7 ir 8 psl. „Versmėse“ bibliografė Genovaitė Mačiūtė apie buvusias Birštono bibliotekininkes Staselę, Anelę, Mariją, Marcelę, jų mokinį ir vėliau globėją, krašto atstovą Lietuvos seime Juozą Palionį.

2016-03-27


Kas yra Velykos? Didvyrių pėdsakai, tęsiant vilkių kultūros paveldo tyrimą.

Santrauka: susivokus, kad vilk-, vielk-, velk- yra ta pati šaknis (balsiai I,E kilę iš dvibalsio IE), išaiškėja ir vietovardžių Wielka, Великая, Великий Новгород pradinė reikšmė — tai krovinių gabenimo valksnų upės, jų pakrantėse gyvenusių vielkių (velkių, vilkių) vietovės. Vielkiai buvo sėslūs laivų statybos, plukdymo ir pervilkimo įrangos meistrai, išminčiai. Šaknis Vielyk- yra tos pačios kilmės, nes:
1 – rusiškus žodžius Великая, великий atitinka lenkiški Wielka, wielki;
2 – tiek Wielka, tiek ir Великая abi buvo nuolatinių valksnų vietovės;
3 – Trys karaliai (Trys išminčiai) rusiškoje Biblijoje vadinami Три волхва;
4 – rusų kalboje dar gyvas žodis верхи irgi yra kilęs iš велки — vielkių.

Išvada: žodžiai wielki, великий (didis) ir верхи (išminčiai) slavų kalbų susidarymo laikais yra kilę iš vielkių.

Autorius: Vladas Palubinskas.
Dailininkė: Audronė Mickutė.
Leidykla: 2016-03-17 „Sava Lietuva“ (ISSN 1392-9127) 450 nr.
URL: http://on.lt/velykos.