2011-11-27

Freakley admin of Lithuania

Pradžioj sakė, kad bus „geras“ ir „blogas“ bankai. Ir administratorius Freakley pradžioj sakė, kad bankas „Snoras“ nėra nemokus. Bet paskui tas Freakley (Google translator: freak - narkomanas) dar pasižiūrėjo ir pamatė tai, ko visas Lietuvos bankas, pagal įstatymą prižiūrintis kredito įstaigas, nematė. Prižiūrėjo, bet nematė. Ir išvysti nesitikėjo. Išeitų, kad ponas Feakley, dirbantis už menkus pusę milijono litų per mėnesį, būtų mums gerokai pigesnis už Lietuvos banką, kuris tiki pono Freakley regėjimais. Kam jis mums, tas Lietuvos bankas, kuriam reikia pono Freakley matymų? Lietuvos bankas metų metus žiūrėjo ir nematė, o aiškiaregys Freakley savaitę pažiūrėjo ir pamatė. Kad 3,4 milijardo nebėr. Reiktų, kad Seimas skubos tvarka priimtų Lietuvos Freakley įstatymą, tiek ir problemų. Nors, žinoma, geriau Lietuvai būtų nusamdyti ne tą, kuris neranda 3,4 milijardo, o tą, kuris randa. Lietuvos Seklio Morkos reikia. „Snoras“ taigi dabar mūsų, nacionalizuotas, Lietuvos „Snoras“ — gaila likviduot. 3,4 milijardo — tai ne po litą, o po daugiau kaip tūkstantį litų nuo kiekvieno.

2011-11-13

Istorikai ne mokslininkai, o politikų tarnai

Taip, nesu istorikas. Jei būčiau, mano teorija jau dabar būtų dėstoma mokyklose.
Bet savo tyrimą atlikau moksliškai ir kiekvienam teiginiui pateikiau įrodymus. Daug keliavau ir ieškojau originalių dokumentų, o ne rėmiausi kieno nors jau aprašytais teiginiais, kaip daro daugybė istorikų.
Gaunu laiškų ir iš akademikų, kurie teigia, kad sutinka su mano teorija. O tai, kad kiti atsisako skaityti mano knygą tik todėl, kad neturiu istorijos mokslų daktaro laipsnio, parodo jų požiūrį.
Džiaugiuosi, kad nesu toje sistemoje, nes jei būčiau, turbūt kaip ir kiti niekada nebūčiau dvidešimt metų ieškojęs tiesos.
— sako Amerikos Duke universiteto informatikas portugalas Manuelis Rosa. Įrodęs, kad Amerikos atradėjas Kristupas Kolumbas (Cristóbal Colón) yra Jogailos anūkas — Jogailos vyriausiojo sūnaus, kurio ir motina lietuvė Alšėnų kunigaikštytė, sūnus. Ir kad Kolumbo tėvas — Lenkijos, Vengrijos ir Kroatijos karalius Vladislovas III — 1444 metais nežuvo mūšyje su turkais prie Varnos.
Kolumbas