2012-03-07

Šiaurinė Lietuva

Lenkijos-Lietuvos istorikai kaip akivaizdų laukinio protėvių plėšrumo pavyzdį mini lietuvių karo žygį (jau „istoriniais“ laikais) į „tolimąją“ Kareliją, tikina, kad Naugardas niekada nebuvęs lietuvių, kad caras Petras I pastatė Rusijos sostinę Sankt Peterburgą tuščioje laukymėje… Tuo tarpu patys rusai pripažįsta ten nuo seno buvusią lietuvių tėvoniją:
В 1333 году город и крепость переданы в отчину литовскому князю Наримунту, который ставит сюда своего сына Александра (ореховский князь Александр Наримунтович). При этом Орешек становится столицей удельного Ореховецкогo княжества. Наримунт жил больше в Литве, а в 1338 году он не явился на зов Новгорода защищать его против шведов и отозвал своего сына Александра. Позднее в Орешке был взят шведами в плен новгородский боярин-дипломат Козма Твердиславич. В 1349 году, после отбития крепости у шведов, здесь посажен воевода Иаков Хотов. В 1352 году построены каменные стены. В 1384 году сын Наримунта Патрикей Наримунтович (родоначальник князей Патрикеевых) был приглашён в Новгород и был принят с большими почестями и получил город Орехов, Корельский городок (Корелу), Koporye, Старая Ладога, а также Луское (с. Лужское).
Panašiai rusai sako ir apie Kižus jau netoli Arktikos, Onegos ežero šiaurinėje pakrantėje (kur stovi puošni šventovė — protėvių medinės architektūros paminklas):
в далеком прошлом этим названием обозначалось место языческого святилища, впоследствии замененного, как это нередко случалось, христианским храмом, предшественником ныне существующих здесь сооружений.
Petrapilis Oreshek Orechov Neva-ladoga Maketas Kizhi Kizhai Kizai Sala-tvirtove

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą