2020-12-13

Pradžios knyga — Filostorgijus


 Kazimieras Juraitis raiškiai ir su padėka už kalėdinę dovaną tautai perskaito mano pranešimą apie aptiktą arių krikšto Pradžios knygą 425 m. ir jos autorių Filostorgijų — Φιλοστοργιος: «Εκκλησιαστικη ιστορια»: https://az.on.lt/philostorgius

2020-08-21

Батый batius vadius vader father pater πατηρ

Batka vadinti madinga kažkodėl vien Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką — keista, žargoniškas žodis, kurio reikšmės niekas nežino, bet dėl to nerausta. O gal vis dėlto kas nors žino? Mongolų Aukso ordos chaną Batijų tai kai kas dar yra girdėjęs, bet ką bendrine prasme reiškęs pradinis ir iš kurios kalbos šis žodis? //az.on.lt/batka

2020-06-21

Kokia buvo indoeuropiečių tautybė?

Rusijos valstybinis Prieamūrės universiteto mokslinis žurnalas „Postulat“ išleido Uralo, Sibiro ir Tolimųjų Rytų senųjų vandenvardžių lietuviškos kilmės apžvalgą //on.lt/indoeuropieciu-tautybe

2020-05-29

Lietuvių Maskva

Ilja Tarasovas (Илья Тарасов) apie Maskvos lietuvių kultūrą ir laisvės kovas:
https://on.lt/lietuviu-maskva

Santrauka: Vidurio Rusijoje vietiniai lietuviai pirmajame tūkstantmetyje gyveno turtingai, laisvų ūkininkų valsčiais laikėsi ilgai ir atkakliai, Volgos ir Okos tarpupyje iki XV amžiaus nepripažino su krikščionybe brukamos feodalinės vergovės. Atmintis apie litvinus, galinius, galius, galindus, galietius (Голѧдь), apie Lietuvą (Литва) Pamaskvėje buvo gyva dar ir XIX amžiuje. Daugelis iš metraščiuose aprašytų XIII amžiaus Litvos antpuolių buvo ne iš tolimo Pabaltijo, o vietinių lietuvių nepriklausomybės kovos.

Išvada: Maskoliai — ne mongoloidai, o apkrikštinti ir suslavinti lietuviai.

Vitražo dailininkės Audronės Mickutės „Amžina garbė tautos didvyriams“:

2020-01-01

Balsio E→A raidos dėsnis

https://az.on.lt/balsis-e-a
Balsių A ÷ E kaitos ir virsmo krypties istorinė gramatika https://az.on.lt/balsis-e-a

2019-10-20

Nebe nosinės priesagos

Išnarpliota bene painiausias istorinėje gramatikoje klausimas — atsekti dvigubų nosinių priesagų naikos padariniai, skirtingi latviško, germaniško ir slaviško nutautėjimo srityse:

https://az.on.lt/priesaga-iig

2019-08-09

Niaura

Medicinos mokslas, antropologai, otorinolaringologai, veido chirurgai nebežino, kokia veido olų paskirtis — antys (sinusai) tik sukelia sveikatos bėdų, kai, sužvarbus arba užsikrėtus, sloga užgula visą galvą, gleivinės uždegimas sukelia kaktos ir kitų veido olų sinusitą, net viršutinių krūminių dantų skausmą.


Sueigos, pasitarimai, vieši pasisakymai dabar vyksta tik per mikrofoną ir garso stiprintuvus. Net karininkai, orkestrų vadovai, patys dainininkai, ne tik įrašinėdami, bet ir koncertuodami tiesiogiai žmonėms gyvai, vis tiek dainuoja į mikrofonus garso operatoriui, kuris, nuslopinęs ydas ir triukšmą, pareguliavęs ir papildęs efektais, perduoda elektrinį signalą į garso atkūrimo ir stiprinimo rezonatorius. Esame praradę ir pamiršę protėvių išugdytą kultūrinio žmogaus savybę, mikrofonas jau tapęs šiuolaikinių nevisaverčių neįgalių luošių ramentu, kuriuo niekas nebesigėdija: https://az.on.lt/niaura