2012-03-12

Lietuva — nuo jūros iki jūros

Nei žemaičiai, nei jetvingiai niekada nepriklausė jokioms kitoms tautoms, kaip tik lietuvių. Jie niekada nekalbėjo jokia kita kalba, kaip lietuvių. Ir nebuvo taip, kad lietuviai nesuprastų jetvingių kalbos.

— Jogailos ir Vytauto Didžiojo laiškas popiežiaus nuncijui.

2012-03-11

Kas yra tauta?

Kovo 11 proga dovanoju atsakymą — džiaugiuosi išrišęs beviltiškai sunarpliotą klausimą.

Kas yra tauta?

Tautos sąvoka pamiršta, tautiškumo turinys iškreiptas ir išniekintas. Kas yra tauta — ką reiškia pati sąvoka, koks jos turinys? Kokia tautiškumo vertė, netgi nauda — kodėl verta laikytis protėvių papročių, argi ne geriau apsimokėtų perimti iš kiekvienos tautos, kas jų papročiuose naudinga ir nevaržyti savęs tautiniais prietarais, priklausomybe vienai tautai, o būti laisvu pasaulio piliečiu? Atsakant paprastai pasipila tuščiažodžiavimai, gražbylystė apie dvasios slėpinius ir sielos virpulius, tarsi objektyviai dalykas būtų nepažinus, nešališkai nepatikrinamas ir neįrodomas. Neseniai ėmiausi tyrinėti pats, ir pavyko išsiaiškinti, ištraukti iš užmaršties, bent nutverti siūlo galą. Priėjau išvados, kad tautiškumas kadaise buvusi žmonių veislininkystė savęs atžvilgiu — griežtas ugdymas, kilmės puoselėjimas, orumas ir tarpusavio pagalba (talka). Šią prielaidą paremia kalbotyra, o neseniai patvirtino ir naujausi genetikos mokslo atradimai, padedant antropologijai, archeologijai, matematiniam klimato modeliavimui.

2012-03-07

Šiaurinė Lietuva

Lenkijos-Lietuvos istorikai kaip akivaizdų laukinio protėvių plėšrumo pavyzdį mini lietuvių karo žygį (jau „istoriniais“ laikais) į „tolimąją“ Kareliją, tikina, kad Naugardas niekada nebuvęs lietuvių, kad caras Petras I pastatė Rusijos sostinę Sankt Peterburgą tuščioje laukymėje… Tuo tarpu patys rusai pripažįsta ten nuo seno buvusią lietuvių tėvoniją:
В 1333 году город и крепость переданы в отчину литовскому князю Наримунту, который ставит сюда своего сына Александра (ореховский князь Александр Наримунтович). При этом Орешек становится столицей удельного Ореховецкогo княжества. Наримунт жил больше в Литве, а в 1338 году он не явился на зов Новгорода защищать его против шведов и отозвал своего сына Александра. Позднее в Орешке был взят шведами в плен новгородский боярин-дипломат Козма Твердиславич. В 1349 году, после отбития крепости у шведов, здесь посажен воевода Иаков Хотов. В 1352 году построены каменные стены. В 1384 году сын Наримунта Патрикей Наримунтович (родоначальник князей Патрикеевых) был приглашён в Новгород и был принят с большими почестями и получил город Орехов, Корельский городок (Корелу), Koporye, Старая Ладога, а также Луское (с. Лужское).
Panašiai rusai sako ir apie Kižus jau netoli Arktikos, Onegos ežero šiaurinėje pakrantėje (kur stovi puošni šventovė — protėvių medinės architektūros paminklas):
в далеком прошлом этим названием обозначалось место языческого святилища, впоследствии замененного, как это нередко случалось, христианским храмом, предшественником ныне существующих здесь сооружений.
Petrapilis Oreshek Orechov Neva-ladoga Maketas Kizhi Kizhai Kizai Sala-tvirtove