2011-01-20

HTML5 garbės ir W3C gėdos žymuo

http://on.lt/html5zymuo
via w3.org

Bulvarinės rinkodaros mėgiamas sąvokų painiojimas įsimetė ir į W3C.