2012-04-01

Nepaverskime Lietuvos kumetynu!

Lietuvių tautą sukūrė, jos papročius ir valstybę visais amžiais gynė savarankiški ūkininkai. Samdinių pramonė ir šeimos ūkių naikinimas yra lietuvių tautos naikinimas.

Samburis.Patirtis.org pranešimas žinių talkos leidykloje „Sava Lietuva“ apie penkių partijų vadovams įteiktą kreipimąsi dėl tautai pragaištingos žemės ūkio politikos.