2016-11-13

Lenkija - pirmoji Europoje šovinistinė valstybė
1920 m. politiniame plakate — pirmoji Europoje šovinistinė valstybė Lenkija

1919-1929 okupacija genocidas rezistencija

2016-10-08 sambūrio „Patirtis“ pareiškimas Lietuvos prezidentei, Seimo spykerei ir Ministrui pirmininkui pripažinti 1920 m. okupacijos ir ją sekusio genocido faktą bei atlyginti kraštotyros darbus tautos, mokslo ir teisingumo labui.

2016-11-07

„Žvaigždė“ — vitražo dailininkė Audronės Mickutės paveikslas 2015 m.

Pažangos sprogimas užgesintas

Interneto pradžia buvo laisva, klostėsi savaiminė tvarka ir gero elgesio standartai, mezgėsi tiesioginiai ryšiai ir žinių sklaida asmenine atsakomybe — taip reiškėsi nesuvaržyti gamtos ir visuomenės dėsniai, todėl pažanga buvo neregėtai sparti ir audringa kaip sprogimas. Bet užplūdus internetą visuomenės daugumai ir juo susirūpinus politikams, socialinė santvarka persikėlė ir į internetą, todėl pažanga iš esmės sustabdyta, įsigali monopolizmas ir teršimas, duomenų uždarumas ir propaganda, biurokratizmas ir niekieno atsakomybė. Dabar būtų gerai apginti bent pradinį sumanymą, esminius interneto principus: decentralizaciją, tiesioginius ryšius ir asmeninę atsakomybę.

2016-10-21 Vladas Palubinskas Loretai Šeibak 18 metų šviesolaidžio ir interneto 25-mečio Lietuvoje apžvalga Penki.lt, Skynet.lt, Day.lt, On.lt.