2012-03-11

Kas yra tauta?

Kovo 11 proga dovanoju atsakymą — džiaugiuosi išrišęs beviltiškai sunarpliotą klausimą.

Kas yra tauta?

Tautos sąvoka pamiršta, tautiškumo turinys iškreiptas ir išniekintas. Kas yra tauta — ką reiškia pati sąvoka, koks jos turinys? Kokia tautiškumo vertė, netgi nauda — kodėl verta laikytis protėvių papročių, argi ne geriau apsimokėtų perimti iš kiekvienos tautos, kas jų papročiuose naudinga ir nevaržyti savęs tautiniais prietarais, priklausomybe vienai tautai, o būti laisvu pasaulio piliečiu? Atsakant paprastai pasipila tuščiažodžiavimai, gražbylystė apie dvasios slėpinius ir sielos virpulius, tarsi objektyviai dalykas būtų nepažinus, nešališkai nepatikrinamas ir neįrodomas. Neseniai ėmiausi tyrinėti pats, ir pavyko išsiaiškinti, ištraukti iš užmaršties, bent nutverti siūlo galą. Priėjau išvados, kad tautiškumas kadaise buvusi žmonių veislininkystė savęs atžvilgiu — griežtas ugdymas, kilmės puoselėjimas, orumas ir tarpusavio pagalba (talka). Šią prielaidą paremia kalbotyra, o neseniai patvirtino ir naujausi genetikos mokslo atradimai, padedant antropologijai, archeologijai, matematiniam klimato modeliavimui.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą